© Klub českých turistů Morkovice

TOPlist

Výroční schůze


Neděle 16.1.2016

Morkovice - restaurace Mezi stromy (Bernard)) v 14:00

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti KČT

3. Zpráva o hospodaření

4. Přehled akcí v roce 2015

5. Zaplacení příspěvků, předání nových průkazek

6. Občerstvení

7. Diskuze

8. Závěr

Rozhledna na Salaši


KČT Morkovice organizuje výšlap na rozhlednu na Salaši.

Sobota 30.01.2016

Odjezd auty v 8:30 z Morkovic - Náměstí na Bunč.

Z Bunče půjdeme po modré značce kolem Zlacké studánky na Salaš, tam si dáme občerstvení a budeme pokračovat přes obec a pak do kopce k rozhledně. Odtud se vrátíme po zelené turistické značce na Bunč.

Návrat asi v 15 - 16 hodin.

Přihlášky na tel. 737644082.

Vedoucí akce: Staňová Jarmila.

Koryčansko


Vzhledem k tomu, že je Jurkovičova rozhledna otevřena až od dubna, máme na sobotu náhradní program. Je to Koryčansko.

Sobota 12.03.2016

Odjezd auty v 8:00 z Morkovic.

Auty pojedeme až do Koryčan. Odtud půjdeme po žluté turistické značce přes rozcestníky Pod Železňákem, Nad Zavadilkou, Zavadilka, kde přejdeme na červenou turistickou značku, po které se dostaneme přes Koryčansku cestu, U Křížku, k Míse, kde přejdeme na zelenou značku a přes Vršavu po ní dojdeme zpět do Koryčan.

Délka trasy: 15 km.

Přihlášky do čtvrtku 10.3.2016. na tel. 737644082.

Na všechny příznivce turistiky se těší J. Staňová.

Rakovecké údolí


KČT Morkovice pořádá vycházku do Rakoveckého údolí

Sobota 9.4.2016

Odjezd auty v 8:00 z Morkovic do Výškova, bus z Vyškova do Račic 8:41, zpátky z Ruprechtova v 13:34.

Délka trasy: 14 km - mírné převýšení.

Rakovecké údolí patří k nejkrásnějším údolím Drahanské vrchoviny. Táhne se od obce Račice-Pístovice až k rybníku Budkovan ležícímu na okraji Jedovnic. Louky se zde střídají s lesy a pasekami a v části údolí byla instalována naučná stezka. Brzy z jara se zde objevují obrovské trsy bledulí. Rakovecké údolí je tvořeno horní pramennou oblastí potoka Rakovce, kaňonovitým údolím potoka až k rybníku Budkovan u obce Jedovnice. Údolí je zlomového původu prvohorního stáří - zdejší horniny pocházejí většinou z Vysočiny odkud byly donášeny tekoucími vodami do zdejšího mělkého moře. Je zde možné najít otisky prvohorních kapradin, přesliček a plavuní. Časté jsou i otisky mlže Posidonia becheri. Nejkrásnější je toto údolí především na jaře. Okolí potoka Rakovec je jedinou lokalitou na Vyškovsku, kde se bledule jarní volně vyskytují v přírodě. A bývá jich zde opravdu hojně! Kromě bledulí roste na tamních loukách mnoho dalších chráněných rostlin, například prstnatec májový, bradáček vejčitý, violka bahenní a dnes již téměř zcela vymizelý kosatec sibiřský. Přístup do údolí je možný po silnici z Račic do Ruprechtova. Z té vede odbočka na parkoviště u pomníku, kde je úvodní panel naučné stezky.

Přihlášky 6.4.2016. na tel. 604175681.

Vedoucí akce: K. Pásková.

Morkovské véšlap 2016


Kliknutím obrázky zvětšíte

veslap veslap veslap

Přehrady


KČT Morkovice pořádá akci k plnění záznamníku Přehrady.

Neděle 24.04.2016

Odjezd auty v 8:30 z Morkovic - Náměstí.

Navštívíme přehrady ve Fryštáku a Slušovicích. Potom přejedeme auty do vesnice Vlčková a po červené turistické značce se vydáme k rozcestníku Na Písečném, Pod Kuželkem, pod Oklukem, Nad Ráztokou, U obrázku, Pila, Pod Hradem, hrad Lukov a dál po červené značce zpět do vsi Vlčková.

Délka trasy 15 km.

Přihlášky na tel. 737644082.

Vedoucí akce: Staňová Jarmila.

Bystřička - Vsácký Cáb


KČT Morkovice pořádá akci k plnění záznamníku Přehrady.

Sobota 28.05.2016

Odjezd auty v 8:30 z Morkovic - Náměstí.

v 10:00 hodin razítka pro plnění Záznamníku přehrad v penzionu u Mokrošů u hráze.

Od přehrady Bystřička 376 m.n.m stoupání po žluté na Vsacký Cáb (841m.n.m), před vrcholem možnost občerstvení na chatě. Dále po žluté a po červené na Dušnou 706 m.n.m a po modré zpět na Bystřičku. Případně po dohodě opačným směrem.

Délka trasy cca 20 km.

Pro zajištění dopravy je nutné se přihlásit do středy 25.5.2016 na tel. 604175681.

Vedoucí akce: Kateřina Pásková.

Bojkovice - přehrada


KČT Morkovice pořádá akci k plnění záznamníku Přehrady.

Sobota 17.09.2016

Odjezd auty v 7:30 z Morkovic - Náměstí.

v 10:00 hodin razítka pro plnění Záznamníku přehrad v penzionu u Mokrošů u hráze.

hodin do Bojkovic. Půjdeme k přehradě a zpět a přejedeme do obce Hostětín. Po naučné stezce kolem obce si prohlédneme 15 dřevěných soch, které jsou tam umístěné od roku 2002.

Délka trasy cca 15 km.

Přihlášky na tel. 737644082 do 15.9.

Vedoucí akce: Staňová Jarmila.