© Klub českých turistů Morkovice

Město Morkovice-Slížany není žádnou atraktivní turistickou oblastí. Nejsou zde hory, jejichž vrcholy jsou tak lákavé pro turisty. Nejvyšší kopec Kleštěnec je 498 m n.m. Les je asi půl hodiny od poslední chalupy, ale přesto zde najde každý milovník přírody svou polní cestu, po které může vykročit na příjemnou procházku, nebo i delší túru. Každý turista má své blízké okolí natolik zmapováno, že nepotřebuje značení. Ví kam jej každá polní cesta zavede.

Kraj okolo Morkovic má svou specifickou vůni. Vydávají ji prutniska, která se nachází všude, kde je půda vlhká a kde nevysychá. Výrobky, které se z proutí vyrábí, jsou typické pro Morkovsko.

V roce 1871 byla v Morkovicích založena tělovýchovná jednota Sokol. V roce 1921 byla postavena sokolovna. Členů Sokola bylo 120. To byly první počátky turistiky. Členové Sokola pořádali vycházky do okolí Morkovic. V roce 1929 se v Sokole začalo uvažovat o zřízení turistického oddílu. Došlo k tomu až v roce 1931 zásluhou člena Sokola 32-letého učitele Josefa Přikryla.

Dne 4.2.1931 se konala přípravná schůze pro zřízení odboru Klubu československých turistů v Morkovicích. KČST měl v počátcích 50 členů, územně byl zařazen do Župy středomoravské.

Již v létě roku 1931 tábořili členové KČST na Hoštickém revíru.Vyšli časně ráno s kotlíky a celtovými plachtami,vařili guláš, hráli různé hry a večer se vraceli domů. Oblíbeným místem turistů byla Švábka, kde byly louky a blízko studánka. Také Strašná, kam se v létě o sluneční neděli vypravilo mnoho místních občanů.

V roce 1932 provedli členové KČST značení první turistické cesty na Morkovsku. Trasu vytyčil učitel Josef Přikryl a celou akci popsal ve Vlastivědném sborníku střední a severní Moravy.

Další turistické značení bylo provedeno z Morkovic do Střílek s pokračováním na různá místa Chřibů a z Hoštického revíru do Roštína.

V září 1933 uspořádal KČST Morkovice první organizovanou pěší túru na Vlčák a zpět. Tohoto výletu se zúčastnilo 21 turistů. Organizovaných členů KČST v Morkovicích stále přibývalo. Byli to většinou mladí členové Sokola.

V roce 1939 byl pořízen soupis spolků v Morkovicích. Ze 44 zůstalo pouze 18. Mezi nimi i KČST. Činnost byla značně omezena a v roce 1941, kdy byl vydán zákaz Sokola,KČST v Morkovicích stagnoval až do roku 1946. Dle dochovaných fotografií z poválečných dob čítal KČST V Morkovicích stále okolo 50 řadových členů, v obecní kronice je zápis o svěcení nových varhan v místním kostele. Stavitelé varhan byli z Kutné Hory a bydleli v Morkovicích v turistické ubytovně. To bylo v roce 1944. KČST V Morkovicích zanikl pravděpodobně v roce 1953. V tomto roce byly všechny sportovní organizace sloučeny v jeden celek pod názvem Slavoj a vše předáno n.p. Zadrev.

Organizovaná pěší turistika byla obnovena až v roce 1986. Ale to již byli úplně jiní lidé v jiných podmínkách.


Obnovení pěší turistiky v Morkovicích

Dne 12.12.1986 se konala v zasedací místnosti JZD Morkovice přípravná schůze pro vytvoření odboru turistiky při Tělovýchovné jednotě JZD Morkovice. Hlavním iniciátorem byl 42-letý ekonom Ing. Josef Burian. Nastínil programové body činnosti, možnost využívat autobus na zájezdy a odpověděl na dotazy přítomných. Na této schůzi byl hned zvolen výbor a zaevidováni zájemci o tuto činnost. Přítomen byl člen OV ČSTV Kroměříž, předseda oddílu v Kvasicích, Milan Šiška.

Do činnosti se zapojilo 52 dospělých a 37 dětí. Cílem odboru bylo poznat podrobně celé okolí Morkovic, plnění turistického oblastního odznaku Kroměřížsko, získat výkonnostní třídy a zapojit se do celostátního svazu turistiky. První společná akce pro turisty se uskutečnila 15.3.1987 a byl to zájezd na Praděd s lyžemi i bez.

Náš první turistický rok jsme považovali za úspěšný. Uspořádali jsme 15 akcí a přesto, že se někteří turisté odhlásili, členská základna k 31.12.1987 čítala 57 členů.

Kromě vycházek po blízkém okolí jsme se zúčastnili několika turistických akcí pořádaných jinými turistickými oddíly. Tyto akce se nám líbily, poněvadž jsme měli možnost poznávat jiný kraj, naučit se orientovat v cizí krajině podle turistických značek i podle mapy. Byla to pro nás motivace k další činnosti.

Na výroční schůzi v lednu 1989 jsme se dohodli uspořádat turistický pochod pro veřejnost a tak dát možnost i cizím turistům poznat zase náš kraj. Termín pochodu byl stanoven na poslední sobotu v dubnu . Navrženy byly tři trasy, v dalších ročnících se počet tras rozšířil na šest a k tomu dvě trasy pro cyklisty. Termín pochodu po celé roky zůstal nezměněn. Prvního ročníku se zúčastnilo 129 turistů. A že jsou trasy pěkné a zajímavé svědčí stále narůstající účast lidí. Posledního ročníku se zúčastnilo 474 účastníků. Přispívá k tomu i nadšení dobrovolníků-dětí ze základní školy, kteří sice nejsou členy KČT, ale spolu s našimi turisty se rádi nastrojí do masek pohádkových postaviček, aby účastníkům zpestřili zážitky z turistického pochodu. Každý účastník kromě pamětního listu obdrží pár perníkových botiček. Samozřejmostí jsou ozdobná razítka, která jsou velkým lákadlem hlavně pro děti.

Náš kolektiv od svého vzniku nachodil několik set kilometrů. Máme zmapováno okolí Morkovic a většinu pohoří na Moravě i v Čechách. Naše túry nesouvisí vždycky s místy, kterými procházely dějiny či některé slavné osobnosti. Stačí nám výstup na horu jen tak, pro samotnou chuť vylézt na kopec a rozhlédnout se, posadit se do trávy a vychutnat si krajíc s máslem a zase se třeba jinou cestou vrátit dolů se sebou samým a svými myšlenkami.

Pěší turistika je krásný sport. Má jednu velkou výhodu, že ji může provozovat téměř každý a ne nadarmo se říká: „Turisté jsou ti nejhodnější lidé na světě“.